Από το 2002 που έγινε η πρώτη βιωματική διδασκαλία μετάβασης με καθοδήγηση, τα σεμινάρια του 2003 και 2005, την Ανώτερη Επικοινωνία (Αναχωρήσεις, Μνήμες 3ης διάστασης, Θεϊκός Μεσολαβητής) που έγινε το 2007 για θέματα που αφορούν την μετάβαση, και όλα τα σεμινάρια/διδασκαλίες μετάβασης που έγιναν μετέπειτα, είδα τόσα θαύματα και χαρούμενες θεραπείες να συμβαίνουν στην ψυχή και στην καρδιά των ανθρώπων που πλησίασαν και γνώρισαν αυτό το εξαίσιο ενδιάμεσο πεδίο που συνενώνει την ανθρώπινη εμπειρία με την πνευματική πραγματικότητα της ψυχής.

 

Κάθε σεμινάριο μετάβασης - είτε αφορά τον ερχομό, είτε αφορά την αναχώρηση - αποτελεί ένα μεγάλο Εργαλείο Προσωπικής Ανάπτυξης, θεραπείας και απελευθέρωσης. Οι μεταβάσεις αφορούν κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας και εκπαίδευσης, επειδή αποτελούν ορόσημα ανάπτυξης στην πνευματική μας πορεία.  Η βιωματική εμπειρία της ενέργειας των μεταβάσεων διευρύνει την ανθρώπινη αντίληψη, ανοίγει την καρδιά και μυεί τον νου σε μια ευρύτερη πραγματικότητα που ενώνει τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ψυχές.

 

 

Ερχομός Ψυχής – Μύηση στην Ουσία της Ενσάρκωσης

 

Α' Μέρος: Το Σχέδιο Ζωής

9 Φεβρουαρίου|  11.00πμ - 16.00μμ  |  Αθήνα

Η διαδικασία για τον Ερχομό μίας ψυχής είναι μία βαθιά πνευματική, συνειδησιακή, και μεταμορφωτική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει:

 • Το σχέδιο ζωής της Ψυχής, τα μαθήματα, οι βάσεις του σχεδιασμού.

 • Βοηθοί στον σχεδιασμό της ζωής.

 • Σύνδεση με άλλες ψυχές – ενσαρκωμένες και μη.

 • Σύνδεση των μεμονωμένων σχεδίων.

 • Το πλαίσιο και οι συνθήκες γέννησης της ψυχής

 • Η επιλογή οικογένειας, τα μέλη, οι ποιότητες

 • Συμφωνίες που δεν αλλάζουν και συμφωνίες δυνητικές

 • Συναντήσεις των ψυχών ως ατόμων στην γη

 • Χρονισμοί, επιλογές και συγχρονικότητες

 • Συμφωνίες κύριες, συμφωνίες σημαντικές

 • Συμφωνίες μικρές και κρίσιμες

 • Συμφωνίες μικρές και απλές

 • Συμφωνίες μεγάλης διάρκειας.

 • Σχέσεις με αιθερικά όντα συνδεόμενα με ψυχή.

Παρακολούθηση: 55 €

 

Ερχομός Ψυχής – Μύηση στην Ουσία της Ενσάρκωσης

 

Β' Μέρος: Η Διαδικασία του Ερχομού

8 Μαρτίου |  11.00πμ - 16.00μμ  |  Αθήνα

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου για τον ερχομό μίας ψυχής περιλαμβάνει :

 • Η ενεργοποίηση της καθόδου για ενσάρκωση.

 • Επάλληλες Ενεργειακές Επιστρωματώσεις συχνοτήτων της ψυχής

 • Τα στάδια του ερχομού – οι σταθμοί

 • Αλλαγές και ενεργειακές εργασίες κατά τον ερχομό.

 • Υποδοχή της ψυχής μετά την γέννηση.

 • Αναγνώριση και επικύρωση του ερχομού της ψυχής.

 • Αναδρομική αναγνώριση και επικύρωση ερχομού ψυχής.

 • Κάλεσμα μίας ψυχής και επικοινωνία με την ψυχή πριν την σύλληψη.

 • Επικοινωνία με την ψυχή κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Παρακολούθηση: 55 €

 

 

 Ατομική ΑναχώρησηΨυχής – Μύηση στην Αγάπη

 

12 Απρίλη |  11.00πμ - 16.00μμ  |  Αθήνα

Κάθε ατομική αναχώρηση μπορεί να είναι μία διαδικασία γεμάτη αγάπη, γαλήνη, σοφία και θεραπεία, εάν την ζούμε απαλλαγμένοι από φόβο. Η μετάβαση αναχώρησης βρίσκεται πιο κοντά στον κόσμο των Αγγέλων και της ολικής αγάπης από κάθε άλλη διαδικασία της ψυχής και αποτελεί μύηση στην σοφία της αγάπης και στην νοημοσύνη της Πνευματικής Πραγματικότητας.

 Η ατομική αναχώρηση περιλαμβάνει:

 • Τα στάδια ετοιμασίας για την αναχώρηση

 • Σημάδια και ενδείξεις της αναχώρησης

 • Προετοιμασία και βοήθεια προς τον αναχωρούντα για να βρει την δική του γαλήνια αποδοχή και να κλείσει ήρεμα και με ασφάλεια  τον ανθρώπινο κύκλο του.

 • Σύγκλιση και διαχείριση ενεργειών προσωπικότητας και ψυχής αμέσως μετά την αναχώρηση.

 • Ψυχική προετοιμασία αυτών που είναι κοντά του.

Παρακολούθηση: 55 

 

 

Ομαδική Αναχώρηση Ψυχών – Μύηση στην Ολικότητα της Αγάπης

 

10 Μαϊου |  11.00πμ - 16.00μμ  |  Αθήνα

Οι ομαδικές αναχωρήσεις ψυχών χαρακτηρίζονται από ολική αγάπη επειδή η ομαδική αναχώρηση βρίσκεται πολύ πιο κοντά, σχεδόν ακουμπά,  στον κόσμο των Αγγέλων και της ολικής αγάπης από κάθε άλλη διαδικασία. Η παρακολούθηση της ομαδικής αναχώρησης παρέχει στο άτομο μία μοναδική βιωματική εμπειρία της άλλης πλευράς του Πέπλου και προσφέρει γνώση, κατανόηση, συμφιλίωση και απελευθέρωση από τον φόβο. Το βασίλειο της Αγάπης γνωρίζεται συνειδητά και εντυπώνεται ανεξίτηλα στις μνήμες της ψυχής μας. Είναι τόσο βαθιά η εμπειρία που εντυπώνεται στην ψυχή μας με την Μυητική ποιότητα. Η διαδικασία των αναχωρήσεων.

 

Οι ομαδικές αναχωρήσεις περιλαμβάνουν:

 • Ο ρόλος και οι λειτουργίες των ανθρώπων που βοηθούν τους αγγέλους

 • Τι σημαίνει να γίνεσαι βοηθός των αγγέλων

 • Περιστάσεις της ομαδικής αναχώρησης και διαχείριση.

Παρακολούθηση: 55 

 
 

 

Εκπαίδευση στις Μετάβασης Ψυχών

Η εκπαίδευση στις Μεταβάσεις χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

α) Βασική Εκπαίδευση για Προσωπική Ανάπτυξη, και

β) Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Δασκάλων.

 

Αφορά τους ερχομούς και τις αναχωρήσεις και αφορά ειδικότερα θέματα και εμβάθυνση στα λεπτοφυή στάδια των μεταβάσεων. Την εκπαίδευση μπορεί να παρακολουθήσει όποιος έχει ολοκληρώσει τα σεμινάρια που αφορούν τις μεταβάσεις. 

Η εκπαίδευση δίνει μία ανεκτίμητη κατανόηση του πεδίου που αφορά τις μεταβάσεις και εμπλουτίζει την ψυχική και νοητική κατανόηση του ατόμου.

Μέσα στο πλαίσιο διδασκαλίας των ερχομών και των αναχωρήσεων, εξετάζονται θέματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ερχομών και αναχωρήσεων, και οι τρόποι διαχείρισης αυτών των ειδικών περιπτώσεων:

 

 • Θέματα κατά την εγκυμοσύνη

 • Θέματα ψυχολογικών επιβαρύνσεων εγκυμονούσας

 • Θέματα ψυχολογικών επιβαρύνσεων περιβάλλοντος.

 • Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων στις αναχωρήσεις

 • Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων μετά τις αναχωρήσεις για τους συγγενείς.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης δίνει στον σπουδαστή την δυνατότητα να διδάξει τους κύκλους μετάβασης με βάση το υλικό διδασκαλίας που του χορηγεί το Ινστιτούτο

 • Ειδικότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες των Συμβούλων Μετάβασης δίνονται κατά την παρακολούθηση της Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Δήλωση συμμετοχής και τηλεφωνικά στο   Τ: 2114058145 / 6931582291.

* Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.*

 
Επικοινωνία

T: (+30) 2114058145

M: (+30) 6931582291

E: contact@haritini.org

 

©2019 Haritini Christakou. Πολιτική Απορρήτου