Επόμενες Δραστηριότητες
Πέμπτη της Φώτισης
Ατομική Αναχώρηση Ψυχής – Μύηση στην Αγάπη (live μέσω Skype)
Entering the Mind - 5η Συνάντηση
Η Μυστικιστική Μεγάλη Εβδομάδα - Live Webinars
Το μυστήριο του Ιησού και του Χριστού - Πέμπτη της Φώτισης
Το Μονοπάτι της Ψυχής - 8η συνάντηση
Τα συνεχή άπειρα της χρονικής ύπαρξης - Πέμπτη της Φώτισης
Ομαδική Αναχώρηση Ψυχών – Μύηση στην Ολικότητα της Αγάπης
Entering the Mind - 6η Συνάντηση
Ο θεός είναι στο παράδοξο, όχι στον παράδεισο - Πέμπτη της Φώτισης
Ρίζες και θεραπεία της αυτοαμφισβήτησης - Πέμπτη της Φώτισης
True Power & Presence : Βρες και Αξίωσε την Δύναμη και την Παρουσία σου
Το Μονοπάτι της Ψυχής - 9η συνάντηση
Ο μυστικιστικός κόσμος της φύσης της ψυχής - Πέμπτη της Φώτισης
Entering the Mind - 7η Συνάντηση
Entering the Mind - 8η Συνάντηση
Entering the Mind - 9η Συνάντηση
Εκπαίδευση στις Μεταβάσεις Ψυχών - A' μέρος
Entering the Mind - 10η Συνάντηση
Εκπαίδευση στις Μεταβάσεις Ψυχών - Β' μέρος
Entering the Mind - 11η Συνάντηση
Entering the Mind - 12η Συνάντηση
Εκπαίδευση Δασκάλων στις Μεταβάσεις Ψυχών - A' μέρος
Εκπαίδευση Δασκάλων στις Μεταβάσεις Ψυχών - Β' μέρος
Επικοινωνία

T: (+30) 2114058145

M: (+30) 6931582291

E: contact@haritini.org

 

©2020 Haritini Christakou. Πολιτική Απορρήτου