Επόμενες Δραστηριότητες
Δυναμικές Νοοτροπίες Ευημερίας - Live Webinar
Entering the Mind - 8η Συνάντηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Δυναμικές Νοοτροπίες Ευημερίας - Live Webinar (Β' Μέρος)
Συμφωνίες Ψυχής: Επίγνωση, Δυναμική & Εκπλήρωση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Ερχομός Ψυχής Α' Μέρος : Σχέδιο Ζωής
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Entering the Mind - 9η Συνάντηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Ερχομός Ψυχής Β' Μέρος: Η Διαδικασία του Ερχομού
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Entering the Mind - 10η Συνάντηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Ατομική Αναχώρηση Ψυχής – Μύηση στην Αγάπη
Entering the Mind - 11η Συνάντηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Ομαδική Αναχώρηση Ψυχών – Μύηση στην Ολικότητα της Αγάπης
Entering the Mind - 12η Συνάντηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
  • Instagram
Επικοινωνία

T: (+30) 2114058145

M: (+30) 6931582291

E: contact@haritini.org

 

©2020 Haritini Christakou. Πολιτική Απορρήτου