Επόμενες Εκδηλώσεις
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Σύγχρονοι Προσκυνητές: Οι Θεμελιώδεις Ανάγκες της Ψυχής σου
Δευτέρες του Πνεύματος - Πρακτική Πνευματική Καθοδήγηση
Ερχομός Ψυχής Β' Μέρος: Η Διαδικασία του Ερχομού
Ψυχική Ανθεκτικότητα & Ενδυνάμωση - Η Δύναμη της Πίστης
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Entering the Mind - 10η Συνάντηση
Δευτέρες του Πνεύματος - Πρακτική Πνευματική Καθοδήγηση
Δευτέρες του Πνεύματος - Πρακτική Πνευματική Καθοδήγηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Ατομική Αναχώρηση Ψυχής – Μύηση στην Αγάπη
Ψυχική Ανθεκτικότητα & Ενδυνάμωση - Η Λειτουργία του Μυστηρίου
Entering the Mind - 11η Συνάντηση
Δευτέρες του Πνεύματος - Πρακτική Πνευματική Καθοδήγηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Ομαδική Αναχώρηση Ψυχών – Μύηση στην Ολικότητα της Αγάπης
Δευτέρες του Πνεύματος - Πρακτική Πνευματική Καθοδήγηση
Ψυχική Ανθεκτικότητα & Ενδυνάμωση - Η Δύναμη της Αγάπης
Entering the Mind - 12η Συνάντηση
Πέμπτη της Φώτισης (FREE Livestream)
Δευτέρες του Πνεύματος - Πρακτική Πνευματική Καθοδήγηση
Ψυχική Ανθεκτικότητα & Ενδυνάμωση - Η Θεραπεία του Δέους
  • Instagram
Επικοινωνία

T: (+30) 2114058145

M: (+30) 6931582291

E: contact@haritini.org

 

©2020 Haritini Christakou. Πολιτική Απορρήτου