Αρχαγγελικά Ηχητικά Αρχεία

Κάθε αρχείο Αρχαγγέλου περιλαμβάνει έντυπο υλικό με συγκεντρωμένες  πληροφορίες για τον αρχάγγελο - ιστορικά στοιχεία, πνευματικές ποιότητες, αντιστοιχίες με γήϊνα δεδομένα, πνευματικές πληροφορίες, θέματα στα οποία μας βοηθά, επικλήσεις, προσευχές και άλλα.

 

Κάθε αρχείο συνοδεύεται από ηχητικό υλικό που περιέχει σε βάθος ενορατικές πληροφορίες, αναλύσεις και εξηγήσεις για την λειτουργία και την βοήθειά του, καθώς και διαλογισμούς και διαδικασίες πνευματικής σύνδεσης.

 

Όλο το υλικό είναι από ζωντανά σεμινάρια της Χαριτίνης και περιέχει ερωτήσεις - απαντήσεις που δίνουν περισσότερη κατανόηση ως προς τις ποιότητες του κάθε  Αρχάγγελου.