Η γλώσσα ως κωδικός - Πέμπτη της Φώτισης

Η περίοδος εγγραφής έχει κλέισει.
Η γλώσσα ως κωδικός - Πέμπτη της Φώτισης

Ημερομηνία & Τοποθεσία

16 Μαΐ 2019, 7:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.
free live stream

Κοινοποίηση