top of page

Merlight Reiki, Μύηση στο Χριστικό Πεδίο - Πρώτος Βαθμός

Διδασκαλία, Συντονισμός και Μύηση στην θεραπεία μέσω του Χριστικού Πεδίου

Η περίοδος εγγραφής έχει κλέισει.
Δείτε άλλα events
Merlight Reiki, Μύηση στο Χριστικό Πεδίο - Πρώτος Βαθμός
Merlight Reiki, Μύηση στο Χριστικό Πεδίο - Πρώτος Βαθμός

Ημερομηνία & Τοποθεσία

08 Ιαν 2023, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. EET

Athina, Semitelou 2, Athina 115 28, Greece

Περιγραφή

Η λέξη Merlight σημαίνει «αντίθετα κινούμενα πεδία φωτός», δηλαδή σώμα φωτός, γνωστό και ως Μέρκαμπα. Το Merlight ξεκίνησε το 2001, που τότε ήρθαν τα πρώτα ενεργειακά σύμβολα, ο τρόπος εφαρμογής τους, και το πλαίσιο λειτουργίας κατά την θεραπευτική συνεδρία. Στην συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2012 ήρθαν περισσότερα σύμβολα σύνδεσης και ενεργοποίησης με το Χριστικό Πεδίο. Το Merlight είναι μία θεραπευτική συχνότητα του Χριστικού Πεδίου που διοχετεύεται μέσα από τις πνευματικές ροές του Αρχάγγελου Μέτατρον, της Αρχαγγέλου Μαρίας και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στο Merlight συνενώνονται τα τρία πνευματικά πεδία [Μέτατρον, Μαρία, Μιχαήλ] και έτσι διευρύνεται η σύνδεση του Παραδοσιακού Ρέϊκι, που δόθηκε στον Μικάο Ουσούι. Στον Ουσούι οφείλουμε τον ερχομό αυτού του σημαντικού θεραπευτικού πεδίου για την αλλαγή της συνειδητότητας. Και το παραδοσιακό Ρέϊκι και το Merlight έχουν την ίδια εκπόρευση. Απλώς, η ενεργειακή – πνευματική σύνδεση διευρύνεται και έτσι είναι σαν ν' ανοίγουν πάνω στον ίδιο δρόμο νέες λωρίδες και ο δρόμος να μετατρέπεται σε ενεργειακή λεωφόρο.

Με το Παραδοσιακό Ρέϊκι, το πνεύμα μας οδήγησε να μάθουμε να είμαστε σιωπηροί και να παρακολουθούμε ή ν’ αφουγκραζόμαστε την σοφία της ίδιας της θεραπευτικής ενέργειας. Αυτό ήταν βαθιά κατάλληλο δεδομένου του επιπέδου της συνειδητότητάς μας στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά από ένα αιώνα εξάσκησης στην θεραπευτική σιωπή του Παραδοσιακού Ρέϊκι, μάθαμε πώς να συντονιζόμαστε καλύτερα, αναπτύξαμε τα ενεργειακά μας πεδία,  θεραπεύσαμε σημαντικά εμπόδια στις ροές των εαυτών μας, διευρύναμε την αντίληψή μας. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο του Πνεύματος προς εμάς. Τώρα, η συνειδητότητα είναι πιο δεκτική και η θεραπεία διευρύνεται σε μία συνειδητή συν*δημιουργία με το Πνεύμα.

Το Merlight δεν απευθύνεται ούτε στοχεύει στο σωματικό επίπεδο, παρά μόνο στο βαθμό που η θεραπευτική αλλαγή, που λαμβάνει χώρα στο νοητικό και συναισθηματικό, εκδηλώνεται ως θεραπεία στο σώμα. Μέσω του Merlight διοχετεύεται η θεραπευτική ροή του Χριστικού Πεδίου, μέσα από το ανώτερο ουράνιο τρίγωνο (Αρχ. Μαρία, Μέτατρον, Μιχαήλ). Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα να κινηθούμε προς την θεραπεία και την ελευθερία της φώτισης με γοργούς ρυθμούς, αλλά και με ισορροπία.

Η εκπόρευση του Merlight συνηχεί με την όγδοη διάσταση της συνειδητότητας -θεϊκός νους. Αυτό είναι ένα πεδίο δονητικά ενοποιημένο και ηχητικά κωδικοποιημένο. Το συμπυκνωμένο φως του θεϊκού νου (στην όγδοη διάσταση) είναι το φως της πεμπτουσίας μας, οι Ανώτεροι Εαυτοί μας.

Μύηση στον Πρώτο Βαθμό 

Διδάσκονται θέματα σχετικά με την παρουσία του θεραπευτή, τον τρόπο συμμετοχής του στην συνεδρία, τον ρόλο του στο πεδίο με το οποίο καλείται να συντονιστεί και τους τρόπους για να το κάνει. Ο θεραπευτής στο Merlight δεν είναι ενεργειακά αμέτοχος, γι’ αυτό και το ποιος είναι και το πώς είναι παίζει ουσιώδη ρόλο στην θεραπευτική συνεδρία. Εξηγούνται οι προθέσεις που δηλώνει ο θεραπευτής πριν την συνεδρία, η σημασία και η λειτουργία τους. Επίσης, εξηγούνται σημαντικά θέματα που άπτονται της ενέργειας του θεραπευτή και της καταλληλότητάς του για την συνεδρία. Εξηγείται ο συσχετισμός των Χριστικών Δυνάμεων του Ανώτερου Ουράνιου Τριγώνου των τριών Αρχαγγέλων που καθοδηγούν την συνεδρία, και η ανάπτυξη μίας υγιούς πνευματικής ρίζας μέσα στην συνειδητότητα του θεραπευτή.

Ο Πρώτος Βαθμός επίσης περιλαμβάνει:  Διαλογισμούς, Σύμβολα, Συντονισμό - Μύηση, Εγχειρίδιο.

Με την ολοκλήρωση δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Μύησης

Συμμετοχή: 110 ευρώ.

Δήλωση Συμμετοχής

 • Εγγραφή

  Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να πραγματοποιήσετε online την εξόφληση του ποσού για την συμμετοχής σας.

  110,00 €
  Φόρος: +26,40 € Φ.Π.Α
  Η πώληση τελείωσε
 • Εγγραφή με Κατάθεση

  Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εξόφληση του ποσού μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

  0,00 €
  Η πώληση τελείωσε

Σύνολο

0,00 €

Κοινοποίηση

bottom of page